Enunturi cu cuvantul sau, Cuvânt propoziție - Wikipedia

propoziție - Wikționar

enunturi cu cuvantul sau

Propoziția și fraza sunt entități gramaticale, la fel ca sintagma și, dintr-un punct de vedere, cuvântul care este și entitate lexicalăși aparțin nivelului de inventar de semne al limbii, la care există raport între semnificant și semnificat. Acest raport este independent de situația în care se folosește semnul lingvistic și intenția cu care se folosește.

enunturi cu cuvantul sau

Dimpotrivă, enunțul este interpretabil numai într-o anumită situație de comunicare și într-un anumit contextadică la nivelul folosirii semnului, la care se ia în seamă raportul dintre semn și intenția semnificării [4]. Această distincție derivă din cea făcută de Ferdinand de Saussure între limbă și vorbire, în concepția căruia limba este un sistem de semne creat printr-un fel de contract social, pentru a putea fi folosită de o întreagă comunitate, dar este o abstracțiune, concretă fiind numai vorbirea, adică folosirea individuală a limbii [5].

enunturi cu cuvantul sau

În această idee, propoziția și fraza aparțin limbii, iar enunțul — vorbirii. Propoziția și fraza sunt totodată și enunțuri sau părți ale unui enunț mai mare.

ENUNȚUL

Duboisp.

Informațiiimportante