Cancer and professional. ‪Ingrith Miron‬ - ‪Google Scholar‬

The project will create a positive and stimulating environment to improve the coping process of persons with cancer and improve their chances to reenter social and professional life.

Upcoming events

The target groups are: people with cancer and people in contact with people with cancer caregivers, psychologists, medical staff, social worker, voluntaries and employers over age Although discovered cures for this disease, the perception remained at the society level. The cancer has become the second cause of mortality inbehind cardiovascular diseases.

paraziti u tijelu covjeka

Less focus is put on the effects of cancer on living conditions in general and on work in particular. Staying in work is essential for most people of working age for maintaining a decent standard living, sustain social acquaintances and self-esteem and feeling useful as an individual. Although the incidence of cancer is one big social level still remain nuanced forms of stigmatization, which vary in intensity.

Account Options

In many cases this disease experience involves a redefinition of relationships with others and a sudden reconfirmation of the circle of friends, some of them adopting a defensive attitude limitation or avoidance of people diagnosed with cancer.

People diagnosed with cancer feel the need to communicate and interact with those in similar situations, sensitivity and responsiveness to their life stories and experiences of having a dual dimension: informational and therapeutic. Efficient communication and provision of information to cancer patients and their families about their illness, treatment choices, and potential outcomes improve psychosocial outcomes. It is known that the mental state of a person diagnosed contribute substantially to improving his health or can worsening the disease.

In recent years, technological and organizational innovations, determined a very wide use of the Internet, mobile devices,2.

Citations per year

Proiectul creează un mediu pozitiv și stimulativ pentru a îmbunătăți procesul de adaptare a persoanelor cu cancer și șansele de a reintra în viața socială și profesională. O rețea de "cercuri de încredere" va fi creată pentru a reduce izolarea socială și emoțională a persoanelor diagnosticate cu cancer.

ce produse pot scăpa de paraziți

Grupurile țintă sunt: persoanele cu cancer și persoanele care intră în contact cu persoanele cu cancer îngrijitori, psihologi, personal medical, asistenți sociali, aparținători, voluntari și angajatori cu vârsta peste 15 ani. Deși s-au descoperit tratamente eficiente pentru această boală, percepția a rămas la nivelul societății.

Duplicate citations

Cancerul a devenit a doua cauză a mortalității îndupă bolile cardiovasculare. O atenție mai redusă se pune pe efectele cancerului asupra condițiilor de viață în general și asupra muncii, în special. Rămânerea în activitate este esențială pentru majoritatea oamenilor de vârstă activă, pentru menținerea unui nivel de trai decent, pentru susținerea cunoștințelor sociale, a stimei de sine și a sentimentului de utilitate ca individ.

Using sound waves to destroy cancer - Christine Gibbons - TEDxDetroit

Deși incidența cancerului este la un nivel social ridicat, rămân în continuare forme nuanțate de stigmatizare, care variază în intensitate. În multe cazuri, această boală implică o redefinire a cancer and professional cu ceilalți și reconfirmarea bruscă a cercului de prieteni, unii dintre aceștia adoptând atitudine defensivă limitată sau evitarea persoanelor diagnosticate cu cancer.

Astm (Asthma - Romanian) - Cancer and professional

Oamenii diagnosticați cu cancer simt nevoia de a comunica și de a interacționa cu cei aflați în situații similare, sensibilitatea și capacitatea de reacție la poveștile lor de viață și la experiențe lor, având o dublă dimensiune: informațională și terapeutică. Comunicarea eficientă și cancer and professional de informații către pacienții cu cancer și familiile acestora cu privire la boala lor, alegerea tratamentului și cunoasterea rezultatelor potențiale, îmbunătățesc rezultatele psihosociale.

parazitii hai cu ma ta

Se știe că starea mentală a unei persoane diagnosticate contribuie substanțial la îmbunătățirea sănătății sale sau poate agrava boala. În ultimii ani, inovațiile tehnologice și organizaționale au determinat o utilizare foarte largă a Internetului, a dispozitivelor mobile, a instrumentelor Web 2.

Acești parteneri au fost selectați în funcție de experiența lor în domeniile tematice majore ale proiectului și experiența în proiecte transnaționale similare. Kanserden etkilenen insanların sosyal ve profesyonel yaşamlarında desteklenmesi - SPAC projesikanserli kişilerin sosyal ve profesyonel entegrasyonunu arttırmayı, kanser hastaları ile ilgilenen kişileri güçlendirerek onların ve ailelerinin sıkıntılarını azaltmayı bakıcılar, psikologlar, tıp amaçlamaktadır.

Adăugați în lista de dorințe Instalați Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere?

Proje, kanserli kişilerin baş etme sürecini iyileştirmek ve sosyal ve profesyonel yaşama yeniden girme şanslarını cancer and professional için olumlu ve teşvik edici bir ortam yaratacaktır. Hedef gruplar: kanserli kişiler ve 15 yaşın üzerinde kanser hastaları ile temas halinde olan kişiler bakıcılar, psikologlar, sağlık personeli, sosyal hizmet uzmanları, gönüllüler ve işverenler.

Navigation

Bu hastalık için keşfedilen tedaviler olmasına rağmen, algı toplum düzeyinde kalmıştır. Kanser, yılında kardiyovasküler hastalıkların ardında ikinci ölüm nedeni olmuştur. Kanserin genel olarak ve özellikle de çalışma koşulları üzerindeki etkilerine daha az odaklanmaktadır. İş yerinde kalmak, iyi bir standart yaşam sürdürmek, sosyal tanıdıkları ve öz saygıyı sürdürmek ve bir birey olarak yararlı hissetmek için çalışma çağındaki çoğu insan için şarttır.

Kanser insidansı büyük bir sosyal düzey olmasına rağmen, yoğunluğa göre değişen damgalanmış stigmatizasyon biçimleri devam etmektedir. Birçok durumda, bu hastalık deneyimi, başkalarıyla olan ilişkilerin yeniden tanımlanmasını ve arkadaş çevresini aniden tekrar teyit etmeyi içerir, bunlardan bazıları, savunmacı bir tutum sınırlaması veya kanser teşhisi konulan kişilerin önlenmesini ciuperci pret eder Kanser tanısı konan kişiler, benzer durumdakilerle iletişim kurma ve etkileşim kurma, kendi yaşam öykülerine duyarlılık ve tepki verme ve ikili bir boyuta sahip olma deneyimleri: bilgilendirme ve terapötik ihtiyaç duymaktadır.

de ajutor profesional - Translation into English - examples Romanian | Reverso Context

Kanser hastaları ve ailelerine hastalıkları, tedavi seçenekleri ve potansiyel sonuçları hakkında etkili iletişim ve bilgi sağlanması psikososyal sonuçları iyileştirir. Tanı konmuş bir kişinin ruhsal durumunun sağlığını iyileştirmeye veya hastalığın kötüleşmesine katkıda bulunduğu bilinmektedir.

Son yıllarda, teknolojik ve organizasyonel yenilikler, Internet'ten, mobil cihazlardan, resmi derslerden gayri resmi ad hoc öğrenmeye kadar bireyler için bilgi ve eğitime erişimi arttıran 2. Projenin ana tematik alanlarındaki uzmanlıklarına ve benzer uluslararası projelerde deneyimlerine uygun olarak seçilmiştir.

tratament pentru paraziți rotunzi

Il progetto creerà un ambiente positivo e stimolante per migliorare il processo di coping delle persone affette da cancro e migliorare la loro possibilità di reinserimento nella vita sociale e professionale. Verrà creata una rete di "circoli della fiducia" per ridurre l'isolamento sociale ed emotivo delle persone con diagnosi di cancro.

garanție de sănătate împotriva paraziților

I gruppi target sono: persone con cancro e persone a contatto con loro caregiver, psicologo, medico, assistente cancer and professional, volontari e datore di lavoro di età superiore ai 15 anni. Nonostante le cure scoperte la conoscenza delle persone coinvolte nella malattia spesso non è adeguata, dando spazio a luoghi comuni o a informazioni errate. Il cancro è diventato la seconda principale causa di mortalità neldopo le malattie cardiovascolari.

tratamentul nematodei porcine

Meno attenzione è dedicata agli effetti del cancro sulle condizioni di vita e in particolare sul lavoro. Continuare a lavorare è essenziale per la maggior parte delle persone in età lavorativa al fine di mantenere una vita standard dignitosa, mantenendo conoscenze sociali, una buona autostima e continuando a sentirsi utili come individui.

Informațiiimportante